Mødedato: 17-06-2014

Konsortievejledning I (2014)

Resumé

KFST udarbejdet en vejledning, der forsøgte at sammenfatte praksis omkring virksomhedersadgang til at indgå konsortier, dvs. byde på opgaver i fællesskab. Vejledningens formål var at gøre det lettere for virksomhederne, nat vurdere om de legalt kunne indgå sådanne. Den skitseret praksis er dog forholdsvis restriktiv, og vejledningen blev endvidere udsendt på et tidspunkt hvor der verseret en konkret sag (Vejstribesagen). Vejledningen blev opdateret i 2017 og 2018.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant