Mødedato: 21-06-2000

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en aftale mellem Advokaternes Serviceselskab A/S og RKI-Kreditinformation A/S var omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1 , og derfor ikke kunnes gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen indeholdte en række eksklusivbestemmelser, hvorved RKI forpligtedes til ikke at drive inkassovirksomhed samt begrænse tilbuddet af sevice overfor advokatvirksomheder som ikke var med i aftalen. Advokatselskaberne blev modsvarende forpligtet til ikke at indgå samarbejder med andre kreditoplysningsbureauer. Aftalen indeholdte endvidere pris- og vilkårsfastsættelser for hvad RKI måtte tilbyde 3. mand. Aftalen fastslog, at RKI ikke måtte tilbyde priser eller betingelser til 3. mand som var gunstigere end dem der gjaldt mellem RKI og Serviceselskabet, herunder lavere pris for inkassoprodukter. Aftalen var ikke omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftale, da der er tale om potentielle konkurrenter på samme marked. Styrelsen fandt heller ikke betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, opfyldt. Konkurrencerådet udstedte herefter påbud til parterne om at ophæve aftalen. Indbragt for ankenævnet, men hævet inden kendelse. Konkurrenceankenævnet fandt dog ved kendelse af 26/9-00, at klagen skulle tillægges opsættende virkning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Advokat

Samhandeler

Ikke angivet