Mødedato: 24-02-2011

Konvertering af statslig hybrid kernekapital til aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab

Resumé

Sagen vedrørte konvertering af statslig hybrid kernekapital til aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Aarhus Lokalbank blev etableret i 1907 under navnet Hadsten Bank og er et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. Bankens hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private kunder, erhvervs- og institutionelle kunder samt offentlige virksomheder. Aarhus Lokalbank udbyder fuldt sortiment af udlåns- indlåns-, valuta, pensions-, investerings-, forsikrings- og realkreditprodukter. Aarhus Lokalbank optog således den 22. december 2009 lån hos staten i form af hybrid kernekapital på i alt kr. 177.750.000. Aarhus Lokalbank ønskede (på daværende tidspunkt) at udnytte sin ret til at konvertere kapitalindskuddet til aktiekapital og afgav således konverteringsmeddelelse om konvertering af 80 pct. af det statslige kapitalindskud til aktiekapital. Staten (Finansministeriet) ville herefter eje 65,8 % af bankens aktiekapital. Fusionen gav ikke anledning til indsigelse, hvorfor denne blev godkendt på baggrund af forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet