Mødedato: 30-11-2016

Koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr

Resumé

Sagen drejer sig om, at en række konkurrerende udbydere af service på naturgasfyr (HMN Naturgas I/S, Gastech-Energi A/S ) og Kiertner ApS sammen med brancheforeningen DEBRA –Energibranchen har indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af serviceudbydernes abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugere. Sagen blev indledt på baggrund af en klage over en formodet ulovlig prisaftale mellem HMN og virksomhedens servicepartnere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i maj 2015 kontrolundersøgelse hos sagens parter. Sagens materiale viser, at HMN, DEBRA, Gastech og Kiertner, i efteråret 2013/foråret 2014, forhandlede om indholdet af en ny standardunderleverandørkontrakt til reguleringen af det vertikale forhold mellem HMN og den enkelte servicepartner. Parterne forhandlede blandt andet. om en ny afregningsmodel for HMN’s betaling af servicepartnerne. DEBRA, Gastech og Kiertner forhandlede på vegne af HMN’s servicepartnere i hovedstadsområdet. Forhandlingerne berører dog også HMN’s servicepartnere i Nord- og Midtjylland, da HMN anvender den samme underleverandørkontrakt herunder den samme afregningsmodel for alle sine servicepartnere. Det er styrelsens vurdering, at HMN, DEBRA, Gastech og Kiertner, i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 6, har indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugere. Opretholdt af Konkurrenceankenævnet 13 juli 2017. Opretholdt af Sø & Handelsretten den 12/6-2019 og Østre Landsret 12/3-2021. Sagen er gengivet i UfR 2021.2449Ø. Straffesag medførte bøder i april 2022.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Politianmeldt

Litra

§6 stk. 1

Typer

Horisontal

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

Naturgas/Energibranche

Samhandeler

Nej

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

gasfyrsservice