Mødedato: 30-08-2000

KOPIFONs vedtægter med dertil hørende driftsregulativ ikke omfattet af konkurrencelovens § 6

Resumé

Styrelsen har meddelt KOPIFON, at foreningens vedtægter med dertil hørende driftsregulativ ikke er omfattet af konkurrencelovens § 6. Her er i styrelsens afgørelse lagt vægt på, at aftalens bestemmelser alene synes at forvalte ophavsretslovens bestemmelser om opkrævning og fordeling af vederlag.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Lydbånd

Samhandeler

Ikke angivet