Mødedato: 27-04-2005

Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog

Resumé

På baggrund af en klage fandt Konkurrencestyrelsen, at Brancheforeningen Rørforeningen havde misbrugt sin dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu TEUF 102) ved optagelse af nye varer i vvs-nummersystemet. Diskriminationen omfattede forskel på krav for optagelse af nye produkter mellem medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen. Styrelsen fandt også, at strengere krav til optagelse i vvs-nummersystemet, end hvad der fulgte af lovgivningen og myndighedernes krav, udgjorde et misbrug af dominerende stilling. Styrelsen fandt, at det var misbrug af dominerende stilling, at Rørforeningen ikke havde offentliggjort betingelserne for optagelse af vvs-varer i nummersystemet, da medlemmerne dermed opnåede en fordel over deres konkurrenter. Endelig fandt styrelsen, at det var i strid med konkurrenceloven, at det var en betingelse for optagelse i det trykte katalog, at produktet havde en markedsandel på mindst 5%. Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til Rørforeningen om straks at ændre ovenstående optagelseskrav. Der er ikke i afgørelsen redegjort for, hvorfor og hvordan adfærden konkret forvrider konkurrencen, hvorfor den næppe repræsenter et kurant syn på misbrugslæren.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§11 og Artikel 102

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

VVS

Samhandeler

Ja