Mødedato: 23-04-2021

Laurie 30 FIII Holding GmbH og Laurie 30 SC FIII Holding GmbH’s erhvervelse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Laurie Fonden gennem en aktieoverdragelsesaftale og et til formålet oprettet selskab, Laurie Acquisition ApS, erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S fra
selskabets nuværende ejere. Transaktionen fører videre til, at Laurie Fonden på basis af aftale vil eje 69,5 pct. af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, og den resterende aktiekapital vil blive ejet af en række af sidstnævnte selskabs nuværende ejere m.v., der reinvesterer i selskabet. Laurie Fonden erhverver dermed enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S. Laurie Fonden er en investeringsfond, som forvaltes og kontrolleres af
den tyskbaseret private equity-virksomhed, Findos Investor GmbH. Findos Investor GmbH investerer gennem en række investeringsfonde, ”Findos fondene”, i mellemstore europæiske virksomheder med en omsætning på EUR 25-200 millioner. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S ejes af VL Holding 1 ApS, som ultimativt ejes af en gruppe partnere i førstnævnte selskab. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med salg af en bred vifte af arkitektydelser til private, institutionelle og offentlige kunder i Norden inden for forskellige industrisegmenter såsom bolig, erhverv, transport, life science, sundhed, uddannelse og kultur. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen