Mødedato: 16-08-2011

LD Equity 3 K/S’ fusion med R2 Group Invest A/S

Resumé

Transaktionen omfattede LD Equity 3 K/S’ fusion med R2 Group Invest A/S. LD Equity 3 K/S erhvervede ved transaktionen igennem sit datterselskab LDETRE Holding 11 ApS 50 % af aktierne i selskabet R2 Group Invest A/S fra R2 Group Holding A/S. De resterende 50 % af R2 Group Invest A/S var fortsat ejet af R2 Group Holding A/S. R2 Group Invest A/S ejer 100 % af aktierne i R2 Group A/S, der er en dansk handelsvirksomhed med hovedsæde i Hedensted. R2 Group A/S og dettes datterselskaber beskæftiger sig med salg af ingredienser og andre råvarer til den kemisk/tekniske industri samt fødevare- og helsekostindustrien. Derudover producerer og sælger R2 Group A/S råvarer til foderstofindustrien. LD Equity 3 K/S er en dansk kapitalfond oprettet i 2007. Kapitalfonden ejer en række porteføljeselskaber, der er aktive inden for forskellige brancheområder, men ingen er aktive på samme markeder som R2 Group A/S eller på beslægtede markeder. Fusionen gav ikke anledning til indsigelse, hvorfor denne blev godkendt på baggrund af forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Salg til industrien

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Salg af ingrdienser og råvarer til den kemiske/tekninske industri samt fødevare- og helsekostindustrien