Mødedato: 10-05-2016

Lely Nordic – Bøderne

Resumé

Lely Nordic (tidligere Lely Scandinavia) har accepteret en bøde på DKK 750.000 for som franchisegiver at have overtrådt konkurrenceloven. Samtidig har Lely Nordics tre danske franchisetagere, B.F. Malketeknik A/S (Lely Center Herrup), Sydjysk Malke- og Staldteknik ApS (Lely Center Rødekro) og Vestjysk Staldteknik ApS (Lely Center Tarm) vedtaget en bøde på hver DKK 100.000 samt en ledende medarbejder en bøde på DKK 25.000. Bøderne blev pålagt for at Lely Nordic og de danske franchisetagere i en periode på fire og et halvt år havde koordineret priser og delt markeder imellem sig. Priser og markeder i forhold til leveringen af Lelys malkerobotter til landmænd samt tilknyttet service, reparation, tilbehør og reservedele. Sagen er en udløbet af Konkurrencerådet afgørelse fra juni 2014, som stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i september 2015.