Mødedato: 14-05-2008

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Resumé

Værktøjsgrossisten Lemvigh-Müller afgav i 2007 et tilbud på konkurrenten Brdr. A & O Johansen. Begge virksomheder er teknikgrossister på markederne for salg af VVS-/VA-artikler, el-artikler samt VVT-artikler til professionelle kunder. LM er endvidere også grossist på markedet for salg af stål og metaller til professionelle kunder. Det var Konkurrencerådets opfattelse, at fusionen mellem LM og AO ville øge sandsynligheden for koordineret adfærd på markedet for salg af VVS-/VA-artikler til professionelle kunder og på markedet for salg af el-artikler til professionelle kunder (herefter hhv. ”VVS-markedet” og ”el-markedet”). Markedet var generelt koncentreret og to virksomheder de væsentligste konkurrenter. Det var ikke vurderet, om der også kunne opstå koordineret adfærd på markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder, idet det ikke var afgørende for den samlede vurdering af fusionens virkninger. Derimod antog Rådet, at konkurrencen indenfor salg af stål og metaller til professionelle kunder ikke ville blive skadet. Da parterne ikke fremlagde acceptable tilsagn, endte fusionen med at blive blokeret af konkurrencerådet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

forbud

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Koordineret virkninger

Brancher

Grossistmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

Salg af VVS- og Va-artikler, af el-artikler,VVT-artikler,stål og metaller