Mødedato: 30-08-2000

Leveringsnægtelse af smykker fra Ole Lynggaard ApS

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen guldsmedevirksomheden Skov Larsen A/S, at man fandt, at konkurrencelovens § 11 ikke kunne bringes i anvendelse i forbindelse med en klage over leveringsnægtelse af smykker fra Ole Lynggaard ApS. Styrelsen lagde til grund, at Ole Lynggaard ApS’ andel af det relevante marked var så beskeden, at virksomheden under ingen omstændigheder kunne betragtes som dominerende. Skov Larsen A/S indbragte Konkurrencestyrelsens afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet hjemviste Konkurrencerådets afgørelse til fornyet behandling, idet der var en række (væsentlige) oplysninger, som ikke var indgået i den påklagede afgørelse. Sagen blev herefter genbehandlet, men lukket 29/5-2002, idet styrelsen fandt, at Ole Lynggaard ApS’ samhandelsbetingelser var omfattet af lovens bagatelregler henset til deres under 10 % markedsandele.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Smykker

Samhandeler

Ikke angivet