Mødedato: 25-11-1998

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at det var misbrug af dominerende stilling, at B&O ikke ville levere til 8 Merlin-forretninger samt Electronic World. Det blev derfor udstedt påbud til B&O om at levere til de 9 forretninger på B&O’s almindelige vilkår. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørlese af 25. november 1998 med den ændring, at påbuddet til Bang & Olufsen A/S om at sælge selskabets produkter til de 9 forretninger, der var omfattet af henvendelsen af 22. december 1997 fra Merlin A/S, på selskabets sædvanlige vilkår skulle begrænses til at angå de forretninger, som opfyldte omsætningskravet, og blev betinget af, at forretningerne var indrettet i overensstemmelse med de indretningskrav, som B&O kan stille. Både markedsafgrænsning og dominanskonklusion må i dag anses for forkerte.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Elektronik

Samhandeler

Ikke angivet