Mødedato: 28-06-2012

Lise Agaard vs. Pandora (dom)

Resumé

Parterne, der begge drev produktionsvirksomhed af smykker, havde indgået en royaltyaftale, hvori pkt. 3.1 forpligtede sagsøger at betale royalties til sagsøgte, uanset om produktet var produceret af tredjemand. Sø- og handelsretten fandt, at aftalevilkåret omhandlede prisfastsætning, hvorfor der var tale et “harcore” vilkår og derfor ugyldt, jf. konkurrenceloven § 6, stk. 5, jf. stk. 1, og artikel 101, stk. 2. Højesteret derimod fandt, at den af Parterne indgåede royaltyaftale, hvori pkt. 3.1 forpligtede sagsøger til at betale royalties til sagsøgte, uanset om produktet var produceret af tredjemand, ikke havde til formål at begrænset konkurrence. Endvidere var det ikke klargjort, at den eventuelt ville kunne være egnet hertil, hvorfor aftalen ikke var konkurrencebegrænsende og dermed ikke uforeneligt med konkurrenceloven § 6, stk. 1, og artikel 101, stk. 1. Aftalevilkåret var derfor gyldigt. Sø & Handelsretten havde draget den modsatte konklusion.