Mødedato: 20-12-2000

LK A/S grossistaftaler

Resumé

På baggrund af anmeldelse af en grossistaftale mellem LK A/S’ og dennes grossister fandt Konkurrencestyrelsen, at LK A/S’ rabatsystem udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. KL § 11, stk. 1, hvorfor LK A/S blev påbudt at ophæve ordningen. Endvidere fandt styrelsen, at grossistaftalen indeholdte konkurrencebegrænsende kvantitative bestemmelser, der var omfattet af KL § 6, stk. 1, hvorfor der ikke kunne meddeles en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Grossistaftalen var dog omfattet af bekendtgørelsen om gruppefritagelser for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis på de markeder, hvor LK A/S’ markedsandel var under 30%. For de markeder, hvor LK A/S’ markedsandel var over 30%, kunne der meddelse en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, med undtagelse af bestemmelser om mindsteindkøbsforpligtelse. Det blev derfor påbudt LK A/S at ophæve bestemmelserne om mindstekøbsforpligtelse. Opretholdt af ankenævn (14/5-2002), landsret og Højesteret. Ej tillagt opsættende virkning af ankenævn 11/4-01.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Opretholdt af ankenævn og domstol

Litra

12 c

Skadesteorier

Ekskluderende rabat

Brancher

El-installation

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

Stikkontakter for fast installation (stikkontakter)