Mødedato: 30-01-2008

Lokale pengeinstitutter

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at brancheorganisationen LOPI’s vedtægtsbestemmelses krav om udvisning af kollegial adfærd stred i mod konkurrencelovens § 6. Dette blev begrundet i, at bestemmelsen overlod LOPI’s bestyrelse vidtgående sanktioner for en vagt diffineret bestemmelse. Bestyrelsen havde desuden udsendt en udmeldning om at visse typer af lovlige markedsførings- og konkurrencemidler var omfattet af ukollegial adfærd. Foreningens ledelse havde endvidere givet påtale til foreningens medlemmer, hvor adfærden var af almindelig markedsføringsmæssig adfærd. Alle disse forhold var konkurrencebegrænsende. LOPI meddelte overfor styrelsen, at vedtægtsbestemmelsen ville blive fjernet. På den baggrund fandt styrelsen det ikke nødvendigt at udstede påbud.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Bank

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

Detailbankydelser som omfattende, betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank samt rådgivning til private og erhvervsdrivende.