Mødedato: 26-02-2003

Lov om Københavns Frihavn (Københavns Frihavn I)

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde overfor Konkurrencerådet gjort opmærksom på de konkurrencemæssige problemer lov om Københavns Frihavn § 3 indeholdte. I medfør af § 3 havde Københavns Havn A/S og Copenhagen Malmö Port eneret til blandt andet al bagagehåndtering ved Københavns Frihavn. Det blev derfor foreslået at man overfor Trafikministeriet foreslog, at eneretten til opgaver som ikke var frihavnsrelaterede blev ophævet. Endvidere blev det foreslået, at det skulle undersøges, om der var brug for en frihavn. Efterfølgende havde styrelsen modtaget en rapport fra Københavns Havn A/S og Copenhagen Malmö Port der gengav parternes opfattelse men tog ikke endelig stilling til behovet om en frihavn. Da Trafikministeriet var i gang med at revudere lovgrundlaget for Københavns Frihavn, valgte Konkurrencestyrelsen ikke at foreligge sagen for Konkurrencerådet på daværende tidspunkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Havne

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant