Mødedato: 22-06-2005

Lov om Københavns Frihavn (Københavns Frihavn II)

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at frihavnslovens §§ 3 og 7 begrænsede og forvred konkurrencen til skade for aktører, som udførte eller ønskede at udføre tjenesteydelser på frihavnens område. Bestemmelserne indrømmede bl.a. en eneret til at udføre bestemte opgaver samt delvis skattefritagelse. Konkurrencerådet besluttede derfor at sende en udtalelse efter konkurrencelovens § 2, stk. 5 til transport- og energiministeren og økonomi- og erhvervsministeren med anbefaling om at ophæve §§ 3 og 7 i lov om Københavns frihavn (frihavnsloven). Transport- og energiministeren oplyste (20/6-2007), at frihavnsområdet ville blive indskrænket, når en endelig godkendt lokalplan foreligger. Efter indskrænkningen vil der blive fri og lige adgang i Københavns Havn til at udføre bagagehåndtering og proviantering på krydstogtskibe og andre serviceydelser. Konkurencerådet synes i pkt. 89 at have forudsat at reguelringen var egnet til at påvirke konkurrencen mellem medlemsstater uanset dennes lokale karakter. Da det dog ikke var en aftale eller en adfærd, som begrænset konkurrencen, men regulering, mente Konkurrencerådet ikke at EU-Konkurrencereglerne kunne finde anvendelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

§2, stk. 5 henvendelse

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant