Mødedato: 18-03-2021

M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVALITET.DK ApS

Resumé

Transaktionen indebærer, at M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS opnår fælleskontrol over LM Byg A/S og BNS A/S. M.J. Eriksson Holding A/S og KVALITET.DK ApS har i forvejen fælleskontrol over Pihl & Søn A/S. M.J. Eriksson Holding A/S erhverver med transaktionen en ejerandel på 16,5 % i den samlede LM Byg-koncern (pt. bestående af LM Byg A/S, BNS A/S og Pihl & Søn A/S) og opnår en række rettigheder gennem en ejeraftale indgået mellem parterne. M.J. Eriksson Holding A/S er gennem sine datterselskaber aktiv på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark og Sverige. M.J. Eriksson Holding A/S har særligt aktiviteter inden for anlægsarbejder, hvilket vil sige jord-, afvandings-, funderings- og kloakarbejder, samt infrastrukturprojekter som veje, jernbaner, forsyningsledninger, klimasikring og havneudvidelser. M.J. Eriksson Holding A/S udfører derudover betonarbejder i Jylland i forbindelse med anlægsprojekter, eksempelvis støbning af fundamenter. M.J. Eriksson Holding A/S har desuden begrænset udlejning af entreprenørmateriel, primært i form af kraner. M.J. Eriksson Holding A/S ejer derudover 45 % af KW Betonteknik A/S, der udfører betonarbejder på Sjælland. KVALITET.DK ApS ejer 90% af og har pt. enekontrol over LM Byg A/S og BNS A/S, mens KVALITET.DK ApS ejer 68,34% af Pihl & Søn A/S, der er underlagt fælleskontrol med M.J. Eriksson Holding A/S. Alle tre selskaber er aktive på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark med fokus på nybyggeri; LM Byg A/S udfører nybyggeri, Pihl & Søn A/S og BNS A/S fungerer begge som styringsentreprenører. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen