Mødedato: 24-06-2015

Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køber Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvorved Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S erhverver Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. Transaktionen indebærer, at Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køber samtlige aktier i Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S er ejet 100 pct. af Maabjerg Energy Center Holding A/S. Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S ejer henholdsvis 5/7 og 2/7 af Maabjerg Energy Center Holding A/S. Med ejeraftalen vedr. Maabjerg Energy Center Holding A/S er Struer Forsyning Fjernvarme A/S tildelt vetorettigheder i forbindelse med en række væsentlige beslutninger for holdingselskabets datterselskaber. Hermed har Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S fælles kontrol med Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S og dermed også fælles kontrol med Måbjergværket A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke relevant