Mødedato: 07-07-2022

Maersk Logistics & Services International A/S’ erhvervelse af enekontrol over LF Logistics Holdings Limited

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver Maersk L&S 100 pct. af aktiekapitalen i og enekontrol over LFL. Maersk L&S er en global leverandør af logistiktjenester. Maersk L&S leverer logistiktjenester, herunder luftfragtspedition, supply chain management og lagertjenester gennem sine globale datterselskaber. Maersk L&S er ejet af A.P. Møller-Mærsk (“APMM”), som er en integreret transportog logistikvirksomhed med hovedkontor i København. APMM kontrolleres af A.P. Møller Holding A/S, som er moderselskabet for A.P. Møllerkoncernen. LFL er aktiv inden for logistiktjenester og fragthåndtering (spedition). LFL er hovedsageligt aktiv i Pan-Asien. LFL’s logistikvirksomhed består i lagerstyring og transportstyringstjenester. LFL’s fragthåndteringsvirksomhed består i fragtforsendelsestjenester. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant