Mødedato: 03-06-2013

Maj Invest Equity 4 K/S erhvervelse af enekontrol over PF Group A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Maj Invest Equity 4 K/S og PF Group A/S. Ved transaktionen erhverver Maj Invest Equity 4 K/S gennem det indirekte fuldt kontrollerede datterselskab MIE4 Holding 3 ApS enekontrol over PF Group A/S, som er holdingselskab i PF Gruppen. PF Gruppen driver industrivirksomhed med speciale indenfor design, fremstilling og salg af metalvarer, herunder riste, gitterriste, stilladsplanker og sikkerhedsriste samt trin til gulve, gelændersystemer, gangbroer, trapper, altaner og platforme og andre produkter i forskellige materialer. Maj Invest Equity 4 K/S er en dansk investeringsfond, der blev etableret i 2011. Maj Invest Equity 4 K/S foretager investeringer i mindre og mellemstore danske virksomheder med en enterprise value på minimum 100 mio. kr. Maj Invest Equity 4 K/S administreres af Maj Invest Equity A/S, som administrerer fire øvrige fonde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant