Mødedato: 20-01-2012

Maj Invest Equity 4 K/S erhvervelse af fælleskontrol med Vega Sea A/S

Resumé

Sagen vedrører Maj Invest Equity 4 K/S erhvervelse af fælles kontrol med Vega Sea A/S. Ved fusionen erhverver Maj Invest Equity 4 K/S’ igennem datterselskabet MIE4 Holding1 ApS 45% af aktierne i Vega Sea A/S fra Vega Sea Group ApS. De resterende 55% af aktierne i Vega Sea A/S vil efter fusionen fortsat være ejet af Vega Sea Group ApS (35%), Smolt 1 ApS (10%) og Smolt 2 ApS (10%). Vega Sea A/S er en dansk handels- og produktionsvirksomhed med hovedsæde i Esbjerg. Selskabet og dettes datterselskaber beskæftiger sig med indkøb, forarbejdning og salg af hovedsageligt laks og andre fiskeprodukter. Maj Invest Equity 4 K/S er en nyoprettet dansk investeringsfond, der er etableret i 2011. Investeringsfonden ejer endnu ingen porteføljeselskaber, og der er derfor heller ikke tale om at fonden ejer selskaber, der er aktive på samme eller beslægtede markeder som Vega Sea A/S og dettes datterselskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet