Mødedato: 17-02-2017

Maj Invest Equity 5 K/S erhvervelse af enekontrol med TDCH A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Maj Invest Equity 5 K/S og TDCH A/S. Fusionen indebærer, at et Maj Invest Equity 5 K/S datterselskab (MIE5 Holding 1 ApS) erhverver 95 pct. af aktier og stemmer i TDCH A/S og derved enekontrol. Maj Invest Equity 5 K/S er en dansk investeringsfond etableret i 2016 under Maj Invest-koncernen. TDCH A/S er en dansk hosting-udbyder, der udelukkende sælger til erhvervskunder og det offentlige. TDCH A/S opererer en række datacentre i Jylland og på Sjælland. TDCH A/S er primært aktiv i Danmark og udbyder tjenesteydelser inden for managed hosting services, cloudløsninger, IT-outsourcing og co-location. Der var derfor ingen overlap, hvorfor fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Hostingydelser

Samhandeler

Ikke relevant