Mødedato: 16-04-2012

Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision

Resumé

Sagen vedrører Marius Pedersen A/S’ overtagelse af dele af CPHWASTE A/S. Marius Pedersen A/S beskæftiger sig med indsamling og behandling af alle typer affald. Marius Pedersen A/S har endvidere aktiviteter inden for slamsugning og entreprenøraktiviteter (jordarbejder, afløbsinstallationer, belægningsarbejder, nedrivning, beplantning mv.) i Danmark og i udlandet. CPHWASTE A/S’ Behandlingsdivision beskæftiger sig med behandling af papir/pap på behandlingsanlægget på Kløvermarksvej 70, 2300 København S, samt sortering af sorteringsegnet affald på behandlingsanlægget på ”Prøvestenen”. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant