Mødedato: 22-06-2022

Markedsdeling i Botex

Resumé

I sagen havde den frivillige kæde Botex, der består af selvstændige butikker, overtrådt konkurrenceloven ved at anvende et forbud mod at husstandsomdele reklamer i hinandens områder. Endvidere var dette påtalt. Konkurrencerådet havde ikke reservationer overfor selve kædesamarbejde, der omfattede salg af boligartikler. Da der forelå en formålsovertrædelse, var det irrelevant, at kædens markedsandele var under 5 %. Sagen er indbragt for Sø- og Handelsretten med henblik på bøde.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Straf

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen