Mødedato: 17-08-2020

Mastercard køb af Nets A/S’ konto-til-konto infrastruktur samt digitale regningsbetalinger

Resumé

Den 12. september 2019 modtog KFST et udkast til en anmeldelse af Mastercard/Europay U.K. Limiteds overtagelse af Nets’ konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger. Siden har styrelsen været i løbende dialog med parterne og gennemført en række indledende undersøgelser, der blandt andet viste, at fusionen kunne påvirke markeder både i Danmark og i andre EU-lande samt samhandlen mellem landene. Den 21. februar 2020 modtog KFST en fuldstændig anmeldelse, og indledte herefter en vurdering af, hvorvidt fusionen skulle henvises til EU-kommissionen. Det skete den 3. april 2020. EU-Kommissionen godkendt fusionen den 17. august mod tilsagn.

Myndigheder

EU

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn