Mødedato: 25-05-2011

MCDs aftaler med Mediabroker, Carat, IUM og OMD på afsætning af distribution af adresseløse forsendelser

Resumé

På baggrund af klage foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrol undersøgelse af Mediacenter Danmark A/S (MCD), Mediabroker A/S og GroupM (Mediebrooker), Carat Danmark A/S (Carat), Initiative Universal Media A/S og MediaPrint ApS (IUM) og OMD Danmark (OMD). Undersøgelse viste, at der i en samarbejdsaftale mellem henholdsvis MCD og Mediebrooker, Carat og IUM var aftalt et gensidigt forbud mod at tage kontakt til hinandens kunder, at MCD kun må tage kontakt til de øvrige virksomheders kunder, hvis det på forhånd er aftalt, en særlig proces ved konflikt om kunder, herunder aftale om overskudsdeling på den enkelte kunde, og et forbud mod, at MCD kontakter de øvrige virksomheders kunder indtil 12 måneder efter ophør af samarbejdet. Endivdere fremgik det at der er forelå en aftale mellem MCD og OMD Danmark fremgår, at MCD har forbud mod at tage kontakt til OMD Danmarks kunder. Styrelsen fandt, at de omtalte bestemmelse var en markedsopdeling og derfor omfattet af forbuddet i KL § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 2, nr. 3

Brancher

Adresseløse forsendelser

Samhandeler

Ja

Metoder

Spørgeskemaundersøgelse

Produktmarkeder

Afsætning af distribution af adresseløse forsendelse