Mødedato: 05-11-2018

Medierettigheder til dansk ligafodbold III

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Divisionsforeningen tidligst kan udbyde medierettighederne l dansk ligafodbold seks måneder efter, at Divisionsforeningen har underrettet mulige budgivere herom. Afgørelsen sikrer muligheden for konkurrence om medierettighederne, fordi den giver både de nuværende rettighedshavere og mulige nye budgivere tid til at forberede deres bud. Tilsagnene afgav Divisionsforeningen tilbage i 2007 og igen i 2014 i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af, at Superligaklubberne kunne gå sammen om at sælge rettighederne til deres kampe i regi af foreningen. Tilsagnene fjernede de konkurrencemæssige betænkeligheder ved, at konkurrerende klubber gik sammen om fælles salg af eksklusive regheder.