Mødedato: 24-09-2003

MetroXpress Danmark A/S nye klage over Berlingske Gratisaviser A/S prisfastsættelse (MetroXpress II)

Resumé

Ved udløbet af påbudsperioden overfor Berlingske Gratisaviser (BG) indgav MetroXpress igen klage over, at Det Berlingske Officin (DBO) og BG stadig udøvede predatory pricing. Konkurrencestyrelsen tog udgangspunkt i AKZO-dommen ved vurderingen af udøvelse af predatory pricing og fandt, at DBO og BG ikke havde fuld dækning for sine variable omkostninger, og da priserne havde været lavere end MetroXpress, var der ikke tale om en defensiv prisnedsættelse. DBO og BG havde derfor i påbudsperioden udøvet predatory pricing. DBO indgav tilsagn om, at annonceomsætningen i Urban vil dække produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og salgsomkostninger, som blev gjort bindende. Konkurrencerådet fandt på denne baggrund ikke anledning til at udstede påbud efter konkurrencelovens § 16. Sagen er en opfølgning på Rådsafgørelse af 29/5-02. Beslutningen om ikke at udstede påbud blev indbragt for konkurrenceankenævnet, der dog afviste klagen, da beslutning om at lukke sagen efter konkurrencelovens § 15, stk. 3, ikke kan påklages til ankenævnet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Predatory pricing

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ja