Mødedato: 04-04-2012

Miljølaboratoriet I/S m.fl. (dom)

Resumé

To virksomheder havde forud for afgivelsen af bud på to offentlige opgaver aftalt hvem, der skulle byde mhp. at fordele kontrakterne. Begge virksomheder blev idømt bøde på DKK 500.000 hver, mens to ledende medarbejdere hver blev tildelt en bøde på DKK 25.000. Retten i Glostrup havde i forudgående dom (25/3-11) draget samme konklusion.