Mødedato: 28-04-2015

Milliongevinst ved frit tv-valg i boligforeninger

Resumé

Et bredt politik flertal vedtog i 2015 en vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen”. Et af initiativerne heri var igangsættelse af en analyse af, om mere frit valg af tv-leverandør vil føre til bedre og billigere tv-løsninger for forbrugerne. En af KFST bestilt analyse viste en gennemsnitlig besparelse pr.husstand på 11 kr. pr.måned. Det svarede til en prisreduktion på 3,5% og dækker over, at 85% ville opleve en prisstigning, og 15% opleve et væsentligt prisfald. For de 650.000 husstande, der i dag havde en fælles tv-løsning, svarede det til en samlet besparelse for forbrugerne på ca. 68 mio. kr. årligt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Medier (distribution)

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant