Mødedato: 30-01-2002

Minimumsbetingelser for forureningsforsikring for landbrug

Resumé

Sagen vedrørte minimumsbetingelser for forureningsforsikring for landbrug. F&P havde anmeldt et sæt minimumsforsikringsbetingelser for forureningsforsikring for landbrug med anmodning om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1. Anmeldelsen var omfattet af overgangsbestemmelsen i lovens § 27, stk. 4. Forsikringsbetingelserne havde til formål at dække det behov en almindelig landmand havde for forsikring i forbindelse med forurening fra landbrugets drift, og de blev anbefalet integreret i forsikringsselskabernes almindelige landbrugsforsikring.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet