Mødedato: 26-08-2020

Minimumspriser på Hilfrs platform

Resumé

Sagen vedrørte rengøringsplatformen Hilfr, der formidlede praktisk hjælp til rengøring. Der var en vis fleksibilitet i prissætningen, men Hilfr havde lagt en bund under prisen. Da rengøringsydelserne blev leveret af selvstændige erhvervsdrivende, var dette i strid med konkurrencelovens § 6. I forbindelse med sagen skulle den nærmere rækkevidde af lønmodtagerbegrebet fastlægges, hvilket måtte ske konkret og på baggrund af en helhedsvurdering. Derudover optrådte der reelt to typer af samarbejdspartnere, hvor den ene gruppe (Super Hilfe) mere lignede lønsmodtagere, fx da de modtog egentlig skriftlige anvisninger på arbejdet. Da sagen blev lukket med tilsagn, blev der ikke formelt truffet afgørelse om fx lønmodtagerstatus eller fraværet heraf. Rådets holdning synes dog at være klar. Sagen blev lukket ved tilsagn om, at Hilfr fremover enten ville undlade at koordinere priser eller ansætte rengøringassistenterne.