Mødedato: 29-01-2003

Møbelproducenter, der sælger gennem møbelhandlere, kan samtidig frit sælge ad andre kanaler

Resumé

Foreningen Dansk Møbelindustri og Møbelhandlernes Centralforening har førhen haft en kodeks, der var et udtryk for de retningslinier, der efter de to organisationers opfattelse burde lægges til grund for samhandelen mellem møbelindustrien og detailhandelen. Styrelsen gennemgik kodeksen og fandt, at de nye “kutymer for samhandelen” mellem møbelindustri og detailhandel, herunder den tilknyttede standardforhandlerkontrakt, ikke indeholdte elementer, der normerede og dermed begrænsede hverken leverandørernes eller forhandlernes kommercielle handlefrihed.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Møbel

Samhandeler

Ikke angivet