Mødedato: 24-06-2015

Mollerup Mølle A/S’ overtagelse af Hedegaard A/S’ foderfabrik i Skive

Resumé

Sagen vedrører Mollerup Mølle A/S’ overtagelse af Hedegaard A/S’ foderfabrik i Skive. Foderfabrik Skive producerede færdigfoder til fjerkræ og svin. Mollerup Mølle er en grovvarevirksomhed, der beskæftiger sig med traditionel grovvarehandel, herunder produktion og salg af færdigfoder til svin og kvæg samt salg af fjerkræfoder. Hertil kommer produktion og salg af såsæd samt salg af gødning, plantebeskyttelse m.fl. Derudover opkøber Mollerup Mølle korn hos landmænd. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant