Mødedato: 19-06-2020

MPE Distribution ApS – tiltalefrafald

Resumé

MPE Distribution har modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaring af en sag om kundedeling. Mediacenter Danmark havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 30/8-2017.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Skadesteorier

Problem