Mødedato: 08-05-2023

MS2 Invest ApS’ erhvervelse af enekontrol over DC-Supply A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at MS2 Invest ApS’ erhverver enekontrol over DC-Supply A/S. I forbindelse med transaktionen forventes en række minoritetsaktionærer at erhverve kapitalandele i DCS Invest A/S. DCS Invest A/S vil fortsat være enekontrolleret af MS2 Invest ApS, der efter transaktionen vil eje majoriteten af kapitalandelene i DCS Invest A/S. MS2 Invest ApS er et danskejet privat investeringsselskab, der primært investerer i små- og mellemstore danske produktions- og servicevirksomheder. MS2 Invest ApS er bl.a. hovedaktionær i i) Designa Kitchen Group A/S, der er aktive inden for udvikling, produktion og salg af køkkener, bad og garderobeløsninger, ii) Nordic Pet Care Group A/S, der er aktive inden for produktion og salg af foder og artikler til kæledyr, og iii) Norisol A/S, der er aktive inden for teknisk isolering, stillads, facadeløsninger og skibsaptering. DC-Supply A/S producerer, sælger og udlejer mobile containerløsninger til civile og militære formål. DC-Supply leverer specialcontainere, opholdscontainere og tomme containere. Herudover leverer DC-Supply containermoduler samt tilbehør og låse til containere. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant