Mødedato: 09-06-2023

mt industry recycling GmbH og Wilhelmsens Ships Service Pte. Ltd.’s stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter dannelsen af JV mellem mt industry recycling GmbH og Wilhelmsen Ships Services Pte, Ltd. Joint venturet vil blive stiftet i Singapore og være ejet i fællesskab af mt industry recycling GmbH og Wilhelmsens Ships Service Pte. Ltd. Ifølge parterne skal joint venturet producere 3D printede produkter til brug i offshore og den civile maritime industri, bl.a. reservedele til diverse udstyr ombord på skibe og i havne, og joint venturet vil dermed være aktivt på markedet for additiv fremstilling og relaterede ingeniørtjenester til offshore og den civile maritime industri. I Danmark vil joint venturet servicere danske slutbrugere som fx danske rederier, originale reservedelsproducenter (OEMs) i off-shore industrien og den civile maritime industri. Mt industry recycling GmbH er et tysk selskab, der er ultimativt ejet og kontrolleret af den tyske industrikoncern thyssenkrupp AG. Selskabets primære aktiviteter omfatter produktion og salg inden for seks segmenter, herunder bilteknologi, industrielle komponenter, stålproduktion, anlægsteknologi, materialeydelser og marine systemer. I Danmark er thyssenkrupp AG alene aktiv inden for disse aktiviteter. Wilhelmsens Ships Service Pte. Ltd. er etableret i Singapore og er ultimativt ejet og kontrolleret af det norske selskab Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Selskabet er en global maritim koncern der tilbyder produkter og services til handelsflåden samt besætning og teknisk management. I Danmark er Wilh. Wilhelmsen Holding ASA aktiv inden for handel med maritime services, godstransport, løsninger i forbindelse med offshore vind, forsynings- og havnedrift, drift- og vedligeholdelse af offshore faciliteter og infrastrukturudvikling. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant