Mødedato: 10-08-2023

NDI Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Euromaster Danmark A/S

Resumé

Transaktionen omfattede, at NDI Group A/S erhvrevede enekontrol over Euromaster Danmark A/S. [RESUME]. I august 2023 blev det meddelelt, at parterne opgav fusionen efter styrelsen analyser havde indikeret betydellige konkurrenceproblemer. Som et selvstændigt problem havde styrelsen beregnet sagsbehandlinfsisterne forkert og fik derfor ikke rettidigt meddelelt parterne, at den ville overgå til en fase to behandling. Ankenævnet fastslog i kendelse af 30. maj 2023, at det i den konkrete sag ikke medført, at fusionen kunne betragtes som automatisk godkendt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Opgivet

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen