Mødedato: 26-04-2019

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen

Resumé

Retten i Hillerød har idømt Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen en bøde på 1.000.000 kroner og to ledende medarbejdere en bøde på hver 25.000 kroner. Bøderne er givet, fordi virksomheden har udvekslet priser med en konkurrent i fire tilfælde. Retten afviste at se sagen som forældet. Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser foretog Konkurrencerådet i april 2016 anmeldelse l Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagen og rejst tiltale mod flere virksomheder.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Straf

Opfølgninger

Anket?