Mødedato: 30-05-2001

NKT Cables A/S’ grossistaftaler

Resumé

Sagen omhandlede NKT Cables A/S grossistaftaler. I sagen kunne der ikke meddeles en erklæring om ikke indgreb efter konkurrencelovens §9. Dette var grundet, at den omhandlende grossistaftale med Nordisk Solar Campagni, hhv. med Louis Poulsen EL-Teknik A/S, indeholdte en konkurrencebegrænsning af kvantitativ karakter, der var omfattet af konkurrencelovens §6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1

Brancher

Elinstallation