Mødedato: 25-11-2021

Nonboe Holding ApS – bøde på 96.000 kr. – markedsdeling – diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Nonboe Holding ApS har accepteret en bøde på 96.000 kroner. Overtrædelsen har for Buddy Holly Struer ApS fundet sted i perioden fra 27. december 2013 til den 24. marts 2020. Overtrædelsen har for Roxy Malt Holstebro ApS fundet sted i perioden fra den 9. december 2016 til den 24. marts 2020.