Mødedato: 22-10-2014

Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S’ etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, DB I

Resumé

Sagen vedrører Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S’ etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, DB I A/S. Ved transaktionen opnår Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S fælles kontrol med joint venture-selskabet. DB I A/S skal forestå udlejning af biler i Københavns Lufthavn og andre steder som franchisetager for International Enterprise Rent-a-Car. Nordania Finans A/S er et finansierings- og leasingselskab, der er ejet af Danske Bank. Nordania Finans A/S varetager finansiering og leasing af personbiler, varebiler, lastbiler, maskiner, udstyr og erhvervsejendomme. Semler Gruppen A/S er Danmarks største koncern i automobilbranchen. Samler Gruppen A/S’ aktiviteter består i import og salg af biler, herunder originale reservedele og tilbehør, samt værkstedsdrift. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant