Mødedato: 03-04-2020

Nordea Bank ABP’s erhvervelse af enekontrol over SG Finans AS

Resumé

Ved transaktionen erhverver Nordea 100 pct. af aktierne i SG Finans, og opnår dermed enekontrol over SG Finans. Begge selskaber udbyder leasing, herunder hire purchase i Danmark, samtidig med at Nordea udbyder forskellige former for tilknyttet finansiel virksomhed. KFST havde ikke tidligere taget stilling til den nærmere afgrænsning af det relevante produktmarked for leasing. EU havde fastslået, at leasing udgør et separat produktmarked, der kunne udskilles fra andre typer af finansielle produkter, samt muligvis kunne underopdeles i operationel og finansiel leasing, efter størrelsen af kunder og/eller efter type af aktiv, der leases. I EU-praksis var markederne endvidere afgrænset nationalt. Parternes kombinerede markedsandele udgjorde 10 – 20 % og HHI premerger 1500-2000. Fusionen ville endvidere alene medføre en ændring i det sidste på >250. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen