Mødedato: 25-11-2009

Nordeas køb af Fionia Bank

Resumé

Fusionen vedrørte Nordea Bank Danmark A/S’ (herefter Nordea) planlagte køb af dele af Fionia Bank A/S (herefter Fionia*). Nordea er et landsdækkende pengeinstitut. Det er Danmarks næststørste og indgår i Nordea-koncernen, som især har aktiviteter i Norden. Fionia er et regionalt pengeinstitut, der primært er aktivt på Fyn, og var det 11. største pengeinstitut i Danmark målt på omsætning i 2008. Finansiel Stabilitet A/S, som ejes af den danske stat, overtog i april 2009 kontrollen med Fionia, da Fionias solvens ikke overholdt lovens krav. Nordea overtager ved transaktionen hele Fionia bortset fra særligt risikobehæftede engagementer, som forbliver hos Finansiel Stabilitet (i datterbanken Nova Bank Fyn A/S). Konkurrencerådet godkender Nordea Bank Danmark A/S’ køb af dele af Fionia Bank A/S, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Detailbankmarkedet; Engrosbankmarkedet; Det finansielle bankmarked. Betalingsinfrastruktur i DK, administration af investeringsforeninger, realkredit og forsikring.