Mødedato: 17-12-2008

Nordeas overtagelse af 9 filialer af Roskilde Bank

Resumé

Sagen vedrørte Nordea Bank Danmarks (NBD) overtagelse af 9 filialer af Roskilde Bank i Roskilde. Denne blev senere hen godkendt. Konkurrencestyrelsen lagde ved godkendelsen vægt på, at selv om NBD på detailbankmarkedet var Danmarks næststørste pengeinstitut – kun lidt mindre end Danske Bank – var markedsandelen efter fusionen mindre end 30 pct. og stadig mindre end Danske Banks markedsandel. Ændringen af NBD’s markedsandel var desuden så lille – mindre end 1 pct.-point – at det ikke gav anledning til betænkeligheder.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet