Mødedato: 31-10-2008

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Resumé

Sagen vedrørte Nordeas (NBD) overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank. Roskilde Bank var før overdragelsen ejet af Nationalbanken og Det Private Beredskab gennem Bankaktieselskabet af 24. august 2008. Denne fusion blev godkendt af Konkurrencestyrelsen den 1. september 2008. Nordea Bank Danmark A/S (NBD) indgår i Nordea-koncernen og driver landsdækkende bankvirksomhed i Danmark. NBD er et helejet datterselskab af Nordea Bank AB (publ), som er moderselskabet i Nordea-koncernen. Roskilde Bank er en bank med 24 filialer samt egen erhvervs-, udlands- og investeringsafdeling. Banken havde (i 2012) omkring 650 medarbejdere. Genstanden for nærværende fusion er Roskilde Banks filialer i Roskilde (Team A og Team C), Hyrdehøj, Kirke Hyllinge, Osted, Greve, Solrød, Køge, Ringsted og Tåstrup. Konkurrencestyrelsen godkendte Nordea Bank Danmarks overtagelse af Roskilde Banks filialer i Roskilde (Team A og Team C), Hyrdehøj, Kirke Hyllinge, Osted, Greve, Solrød, Køge, Ringsted og Tåstrup. Styrelsen lagde ved godkendelsen vægt på, at selv om NBD på detailbankmarkedet var Danmarks næststørste pengeinstitut – kun lidt mindre end Danske Bank – var markedsandelen efter fusionen mindre end 30 pct. og stadig mindre end Danske Banks markedsandel. Ændringen af NBD’s markedsandel var desuden så lille – mindre end 1 pct.-point – at det ikke gav anledning til betænkeligheder. Fusionen blev herefter godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant