Mødedato: 18-07-2008

Nordic Capital Fond VII’s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Resumé

Sagen vedrører Nordic Capital Fond VII’s (i det følgende Nordic Capital VII) overtagelse af 50,09 pct. af aktierne i EDB Gruppen A/S (i det følgende EDB Gruppen) via det 100 pct. indirekte ejede selskab Cidron IT A/S (i det følgende Cidron IT). Efter aftalens indgåelse fremsatte Nordic Capital VII et offentligt købstilbud med henblik på at erhverve mere end 90 pct. af aktierne i EDB Gruppen, således at der kunne gennemføres en tvangsindløsning af de resterende aktionærer. Nordic Capital VII vil efter en tvangsindløsning erhverve den fulde aktiekapital i EDB Gruppen. Formelt var det selskabet Cidron IT, der stod som køber af aktierne. Cidron IT var dog 100 pct. indirekte ejet af Nordic Capital VII og var alene etableret med henblik på at erhverve aktierne i EDB Gruppen. Konkurrencestyrelsen godkendte fusionen i henhold til konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Markedet for generelle IT-tjenesteydelser og markederne for salg af EAS og hardware