Mødedato: 23-02-2005

Nordic Capitals køb af aktierne i Falck

Resumé

Sagen vedrører Nordic Capitals (NC) erhvervelse af alle aktier og dermed kontrol i Falck A/S (Falck). Ved den anmeldte fusion opnåede NC enekontrol over Falck. Falck er primært aktiv på markederne for assistance og nødhjælp. NC er et investeringsselskab, som har ejerskab i forskellige virksomheder. De deltagende virksomheder – NC og Falck – havde tilsammen en årlig omsætning i Danmark på mere end 3,8 mia. kr., og begge virksomheder havde hver især en samlet årlig omsætning i Danmark på over 300 mio. kr. Ved fusionen blev der hverken skabt eller styrket en dominerende stilling på de markeder, hvor de deltagende virksomheder var aktive. Fusionen bevirkede således heller ikke, at konkurrencen blev hæmmet betydeligt. Konkurrencestyrelsen godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Sikring og redningstjeneste

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Assistance, nødhjælp og porteføljevirksomhed