Mødedato: 21-05-2012

Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Nordic Capital VII Limited og Bladt Industries Holding A/S. Som følge af den påtænkte transaktion erhverver Nordic Capital indirekte kontrol med Blandt Industries A/S (Bladt Industries) med tilhørende datterselskaber. Dette sker ved, at Nordic Capital køber og overtager 100 pct. af aktierne i Bladt Holding gennem det til lejligheden stiftede holdingselskab Aktieselskabet af 30. november 2011 (SPV), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. SPV’s formål er alene at agere som holdingselskab for aktierne i Bladt Holding efter transaktionens gennemførelse. Anmeldelsen var fuldstændig den 27. april 2012. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant